• Jakarta
  • Almaty
  • Milan
  • Cochabamba
  • Antananarivo
  • Toronto
  • Cluj-Napoca
  • Vienne
Aloha Manaraka

Fivoriamben'ny Vondrom-paritra Manokana 2017

Efa hatramin'ny fahagola ny mpanompon'Andriamanitra no nanao fety isan-taona sy fivoriana hafa. Nanatanjaka ny finoan'izy ireo sy nitondra fifaliana ho azy ireo izany.–Eksodosy 23:15, 16; Nehemia 8:9-18.

Mamelombelona sy manatanjaka ny finoan'ny Vavolombelon'i Jehovah koa ankehitriny ireo fivoriamben'ny vondrom-paritra fanao isan-taona. Faly erỳ izy ireo miaraka amin'ny Kristianina namany. Fitoriana vita ho azy ny fivoriamben'ny vondrom-paritra manokana any amin'ny tany samihafa. Tsapa amin'izy ireny fa iraisam-pirenena tokoa ny Vavolombelon'i Jehovah, ary toy ny efa any amin'ny tontolo vaovao sahady isika rehefa manatrika azy ireny.

Faly izahay mampahafantatra an'ireo toerana handray ny fivoriamben'ny vondrom-paritra manokana amin'ny 2017.

Fivoriambe
Street witnessing in Vienna
Jona 2017
Fiteny ao amin'ny fandaharana:
Deutsch
English
hrvatski
Sary Famantarana
Cochabamba valley
Oktobra 2017
Fiteny ao amin'ny fandaharana:
English
Sary Famantarana
Sharing the good news with a batik maker
Novambra 2017
Fiteny ao amin'ny fandaharana:
English
Indonesia
日本語
Sary Famantarana
Skyline, Milan
Jolay 2017
Fiteny ao amin'ny fandaharana:
English
Italiano
Sary Famantarana
Sharing a Video in Toronto’s Distillery District
Jolay 2017
Fiteny ao amin'ny fandaharana:
English
Français
Sary Famantarana
Welcome to Cluj-Napoca!
Aogositra 2017
Fiteny ao amin'ny fandaharana:
English
Română
Sary Famantarana