• Toronto
  • Antananarivo
  • Vienë
  • Kluzh-Napoka
  • Alma-Atë
  • Koçabambë
  • Xhakartë
  • Milano
E mëparshme Tjetër

Kongreset tona speciale 2017

Në kohët e lashta, festat vjetore dhe mbledhje të tjera për adhurim, i forconin shërbëtorët e Perëndisë frymësisht dhe ishin raste të gëzueshme. – Dalja 23:15, 16; Nehemia 8:9-18.

Në kohët moderne, kongreset e përvitshme rajonale u sigurojnë Dëshmitarëve të Jehovait freskim frymor dhe inkurajim, si edhe shoqëri të gëzueshme të krishtere. Kongreset speciale në vende të ndryshme japin një dëshmi të mirë, krijojnë mundësinë për të përjetuar natyrën ndërkombëtare të organizatës sonë dhe na japin një shije parakrake të jetës në botën e re.

Jemi të lumtur t’ju prezantojmë qytetet mikpritëse për kongreset speciale 2017.

Kongresi